Hvorfor Upgradia?

Produktionsvirksomheder har traditionelt baseret deres forretningsmodel på konventionelt salg af virksomhedens produkter. Med et stadigt stærkere konkurrencepres bliver det imidlertid vanskeligere for virksomhederne at tage en høj pris for det enkelte produkt, hvilket truer deres grundlag for at tjene penge. Dette har tidligere været løst på to måder:

Ved at sænke priserne

Priserne presses i bund i et forsøg på at sælge flere produkter.

Ved at innovere og differentiere

Produkterne innoveres på og differentieres fra konkurrenternes for derved at retfærdiggøre en højere pris.

Vælger virksomhederne at sænke priserne, sker det oftest på bekostning af produktkvalitet og -levetid. Vælger virksomhederne i stedet at satse på kvalitet, fordyres produkterne, hvilket ofte resulterer i færre solgte enheder.

Upgradia er den tredje mulighed

Tjen penge på konstante opgraderinger af produkterne.

Tanken bag Upgradia er at bygge produkter op af moduler. Når et produkt er sammensat af moduler, vil det give mulighed for at udskifte hvert enkelt modul, så snart det er forældet. Dermed baseres forretningsmodellen, produktporteføljen og designet af de enkelte produkter på en konstant strøm af fysiske opgraderinger.

Fordelen for kunderne er dermed klar: De får tilbudt modulbaserede produkter af høj kvalitet med længere levetid til en lavere pris.

For virksomhederne er der også en lang række fordele ved Upgradia: Frem for at konkurrere på pris, er konkurrencefordelen i stedet produkternes kontinuerligt øgede funktionalitet og kvalitet. Dette vil samtidig fastholde kunderne i længere tid. Upgradia forøger produktprogrammets bæredygtighed og muliggør leasing-baserede forretningsmodeller, hvor opgraderinger, der er blevet tilovers hos brugere med høje produktkrav, anvendes til opgradering af produkter hos brugere med lavere krav.

Det betyder også, at ny teknologi bliver nemmere at implementere i produkterne, og udviklingstiden bliver dermed kortere. Samtidig kan der udvikles opgraderinger til produkter fra andre brands på markedet, hvorved indtjening ikke kun bliver på virksomhedens egne grundprodukter.

Forbrugertrends

I den konstante og hurtige teknologiske udvikling vi lever i, har forbrugernes vaner og ønsker ændret sig drastisk. Dette er beskrevet af trendwatching.com i deres trendbriefing ”Upgradia”. De nævner tre primære trends som drivere for forretningsskabelse baseret på en strøm af fysiske og digitale opgraderinger til forbrugermarkedet:

Forbrugerne har en umættelig tørst

Efter nye produkter, services og oplevelser m.m.

Forbrugerne ønsker mere for mindre

Både for færre penge, men også med mindre skyldfølelse over at smide brugbare produkter ud.

Forbrugerne ønsker mere personlighed

Bag de produkter og services, de investerer i.

For at efterkomme forbrugernes krav bør produkter altså kunne opgraderes. Med Upgradia kan du basere din forretning på forskellige modeller. Ideen er at sælge et grundprodukt og herefter sælge add-ons i form af moduler, der fungerer som upgrades til grundproduktet. Det kan gøres på forskellige måder, f.eks. som abonnement eller kundetilpassede produkter ud fra nogle grundmoduler. Læs mere om de 8 forskellige forretningsmodeller her