Maturity check

Maturity Check

Sammenlign jeres nuværende forretningsmodel med en af de otte Upgradia forretningsmodeller

Hvert spørgsmål har fem tilhørende udsagn, find det udsagn i mener passer bedst på jeres virksomhed, og vælg derefter det tilsvarende nummer.

Who

Hvor systematisk er jeres tilgang til at udføre bruger- og trendundersøgelser, mens I udvikler produkter og services?
 1. Vi tænker ikke over bruger- og trendundersøgelser under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter bruger- og trendundersøgelser som vigtige, men udfører dem i øjeblikket ikke.
 3. Vi udfører til tider bruger- og trendundersøgelser, men har ikke en formaliseret tilgang til dem.
 4. Vi udfører bruger- og trendundersøgelser gennem en formaliseret tilgang som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgange til bruger- og trendundersøgelser.

Hvor systematisk er jeres tilgang til at integrere udvikling af vores salg- og service organisation, med udvikling af produkter og services?
 1. Vi tænker ikke over integration af salg og service under udviklingen af produkter og services.
 2. Vi betragter integration af salg og service med produktudvikling som vigtigt, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi involverer til tider salg og service i produktudviklingen, men har ikke en formaliseret tilgang til det.
 4. Vi integrerer salg og service i produktudviklingen gennem en formaliseret tilgang som en del af vores normale virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgang til at integrere salg og service med produktudvikling.

Hvor systematisk er måden, I tilpasser produkter og services til slutbrugerens krav?
 1. Vi tænker ikke over tilpassede produkter og services under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter tilpassede produkter og services som vigtige, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi tilbyder til tider tilpassede produkter og services, men har ikke en formaliseret tilgang til det.
 4. Vi tilbyder tilpassede produkter og services som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant på vores formelle tilgang til at tilbyde tilpassede produkter og services.

What

I hvilket omfang er udvikling af jeres værditilbud baseret på produkt- og/eller serviceplatforme?
 1. Vi overvejer ikke platformbaseret udvikling under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter platformbaseret udvikling som vigtigt, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi gør til tider brug af platformbaseret udvikling, men har ikke en formaliseret tilgang.
 4. Vi udfører platformbaseret udvikling gennem formaliserede tilgange som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgange til at udføre platformbaseret udvikling.

Hvor systematisk er jeres tilgang til produkt- og serviceudviklingens logistikkæde gennem hele produktets livscyklus?
 1. Vi tænker ikke over udvikling af logistikkæden under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter udvikling af logistikkæden under produkt- og serviceudvikling som vigtigt, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi udfører til tider udvikling af logistikkæden under produkt- og serviceudvikling, men har ikke en formaliseret tilgang til det.
 4. Vi udfører udvikling af logistikkæden under produkt- og serviceudvikling, gennem en formaliseret tilgang som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgang til udvikling af logistikkæden under produkt- og serviceudvikling.

I hvilket omfang er udviklingen af jeres produkter og services baseret på langsigtet brug og brugerrelationer?
 1. Vi tænker ikke over langsigtet brug og brugerrelationer under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter design med øje for langsigtet brug og brugerrelationer som vigtigt, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi designer til tider med øje for langsigtet brug og brugerrelationer, men har ikke en formaliseret tilgang til det.
 4. Vi designer med øje for langsigtet brug og brugerrelationer gennem en formaliseret tilgang som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgang til design med øje for langsigtet brug og brugerrelationer

How

Hvor systematisk er jeres tilgang til at analysere indbyrdes afhængigheder ved eksisterende produkter og services under produkt- og serviceudvikling?
 1. Vi tænker ikke over analyse af indbyrdes afhængigheder under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter analyse af indbyrdes afhængigheder som vigtigt, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi udfører til tider analyse af indbyrdes afhængigheder, men har ikke en formaliseret tilgang til det.
 4. Vi udfører analyse af indbyrdes afhængigheder gennem formaliserede tilgange som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgange til at foretage analyse af indbyrdes afhængigheder.

I hvilket omfang har I formaliseret tilgangen til at samarbejde med eksterne partnere i vores service- og produktudviklingsprocesser?
 1. Vi tænker ikke over kollaboration med eksterne under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter kollaboration med eksterne i udviklingen som vigtigt, men udfører det i øjeblikket ikke.
 3. Vi gør til tider brug af kollaboration med eksterne i udviklingen, men har ikke en formaliseret tilgang til det.
 4. Vi gør brug af kollaboration med eksterne i udviklingen gennem formaliserede tilgange som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgange til kollaboration med eksterne i udviklingen.

Hvor systematisk er jeres tilgang til at foretage technology outlook-undersøgelser, mens I udvikler produkter og services?
 1. Vi tænker ikke over technology outlook-undersøgelser under produkt- og serviceudvikling.
 2. Vi betragter technology outlook undersøgelser som vigtige, men udfører dem i øjeblikket ikke.
 3. Vi udfører til tider technology outlook-undersøgelser, men har ikke en formaliseret tilgang til dem.
 4. Vi udfører technology outlook-undersøgelser gennem formaliserede tilgange som en normal del af vores virksomhedsprocesser.
 5. Vi evaluerer og forbedrer konstant vores formelle tilgange til at foretage technology outlook-undersøgelser.

Vælg forretningsmodel